Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! 

jarmark bożonarodzeniowy

wigilia

ozdabiaj z nami zdrojowego iglaka 2018

OBCHODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Balet "DZIADEK DO ORZECHÓW"

Jan Paweł II na medalach i kartach pocztowych

Galeria Sztuki w Rymanowie-Zdroju zaprasza na wernisaż wystawy medali okolicznościowych i kart pocztowych z kolekcji Andrzeja Penara oraz na prelekcję Zygmunta Pelczara pt. "Jan Paweł II w okolicach Rymanowa-Zdroju". Szczegóły na plakcie

z rozbicia wypłynę - wieczór autorski Anny Przybylskiej-Dędor

wernisaż fotografii

wieczór opery i operetki

20 międzynarodowy wyścig kolarski

wystawa fotografii Niny Przybylskiej "konie moim okiem"

I rymanowski bieg niepodległości i marsz nordic walking

bieg niepodległości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy:

 

https://www.e-gepard.eu/pl/show/580

profil Biegu:

https://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=fsgqifkojhafxaka&isFullScreenLeave=true

profil Marszu:

 

https://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=dvnbpyrhkkghhnvz&isFullScreenLeave=true


Regulamin zawodów:

 

 

I Rymanowski Bieg Niepodległości i Marsz Nordic Walking

 1. Opis zawodów:

  I Rymanowski Bieg Niepodległości i Marsz Nordic Walking ma charakter imprezy terenowej. Trasa będzie poprowadzona po okolicznych Wzgórzach Rymanowskich.

 2. Organizator:

  Organizatorem biegu jest Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie

 3. Termin i miejsce:

  15.09.2018, Rymanów-Zdrój, START i META obok drewnianych altan nad Czarnym Potokiem.

 4. Program:

  15.09.2018:(Altany nad Czarnym Potokiem, Rymanów-Zdrój)

  11:00 – 12:30 Praca Biura Zawodów

  13:00 – Start biegu na 10km

  13:15 – Start Nordic Walking na 5km

  15:00 – zamknięcie mety dla obu tras i wręczenie nagród

 5. Przebieg i opis trasy

  Dystans 10km bieg

  START – Rymanów-Zdrój, altany nad Czarnym Potokiem – Wołtuszowa – Dział – Wołtuszowa – Ścieżka fitness - META

  Dystans 5km Nordic Walking

  START – Rymanów-Zdrój, altany nad Czarnym Potokiem – dalej ścieżką ftitness przez Wołtuszową i do mety

  Trasa obu dystansów wiedzie terenem górzystym, wytyczonymi szlakami. Nie można trasy zaliczyć do trudnych, jednak należy pamiętać, że jest to teren górzysty.

 6. Punkty odżywcze:

  Na trasie będzie umieszczony punkt z wodą.

 7. Limity czasu:

  Bieg – 2h

  Nordic Walking – 1h45

 8. Limit uczestników:

  Bieg – 50

  NW - 50

 9. Uczestnictwo:

  Do wzięcia udziału w biegu wymagana jest od zawodnika bardzo dobra kondycja fizyczna jak i stan zdrowia nie wskazujący na jakiekolwiek przeciwwskazania do uprawiania biegów górskich oraz ukończone 18 lat, najpóźniej w przeddzień startu. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu robią to na własną odpowiedzialność i z pełną świadomością wynikającą z zagrożeń i ryzyka jakie wiążą się ze startem w biegu.

   

  By stać się uczestnikiem biegu należy spełnić następujące warunki:

  – mieć ukończone 18 lat;

  – zaakceptować niniejszy regulamin; dokonanie rejestracji do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;

  – wnieść opłatę startową do 07.09.2018 r. (Miejsce na liście startowej otrzymają tylko zawodnicy opłaceni, pozostali zostaną usunięci z listy)

  – odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów w terminie podanym przez organizatora;

  – podpisać oświadczenia o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność;

  – stawić się na starcie biegu o wyznaczonej dacie i godzinie

 10. Opłata startowa:

  Start zapisów: 01 sierpnia 2018

  Zamknięcie zapisów: 07 wrzesień 2018

   

  Opłata startowa wynosi 30zł.

   

  Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie, Grunwaldzka 11, 38-480 Rymanów

  Nr. Konta: 56102029640000690201347202

  tytułem: Imię i Nazwisko z dopiskiem Bieg lub Nordic Walking

 11. Świadczenia:

  W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymają:

  – Elektroniczny pomiar czasu, chip i numer startowy

  – pakiet startowy

  – napoje izotoniczne, wodę, medal za ukończenie biegu

  – upominki (w zależności od liczby zawodników i pozyskanych sponsorów)

 12. Zasady panujące w czasie biegu:

  – w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora;

  – obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach) i niszczenia przyrody, wszelkie naruszenia tego punktu będą karane dyskwalifikacją lub karą czasową

   – oraz może zdarzyć się publiczna nagana przy wszystkich zawodnikach i kibicach!

 13. Klasyfikacje:

  – Klasyfikacja generalna Kobiet i Mężczyzn Dla najlepszych przewidziane upominki, w zależności od pozyskanych sponsorów, pula nagród może się powiększać jak i mogą zostać wprowadzone dodatkowe klasyfikacje.

 14. Bezpieczeństwo:

  1.Na trasie biegu limit czasu który będzie przestrzegany.

  2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość skrócenia trasy, lub zmiany jej przebiegu.

  3. Każdy z zawodników zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, nie wbiegania na drogę publiczną i korzystanie z chodnika, lub pobocza.

  4. W przypadku rezygnacji z dalszego biegu, należy o tym poinformować organizatora lub ekipę na punkcie. W sytuacji nie poinformowania o tym istnieje możliwość przeniesienia kosztów akcji poszukiwawczej na zawodnika.

 15. Dane osobowe i ochrona wizerunku:

  – Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

  – Uczestnictwo w zawodach wiąże się z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika w materiałach promocyjnych, na stronie biegu jak i profilu społecznościowym biegu.

 16. Postanowienia końcowe:

  Wszyscy zawodnicy w czasie biegu muszą mieć przypięte w widocznym miejscu numery startowe.

  Przed i po biegu będzie możliwość skorzystania z przebieralni i toalet.

  Zapis na listę startową biegu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, zapoznaniem się z Klauzula Informacyjną obowiązującą w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie w związku z treścią Rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji mailowych wysyłanych przez organizatora na mail podany podczas rejestracji.

  Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. http://www.info.rymanow.pl/bit/

Klauzula Informacyjna obowiązująca w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie w związku z treścią Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119.1). Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy że: 1.Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie, z siedzibą: 38-480 Rymanów, ul. Grunwaldzka 11 (dalej GOK). 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który może udzielić Państwu więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych? • Kontakt w sprawach związanych z działalnością GOK Rymanów;

• Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą imprez;

• Prowadzenie ewidencji osób korzystających z zajęć organizowanych i współorganizowanych przez GOK Rymanów;

• Prowadzenie sprawozdawczości dla instytucji nadzorujących działalność GOK Rymanów;

• Udostępnianie wizerunku, imienia, nazwiska i wieku osób biorących udział w wydarzeniach i imprezach których organizatorem lub współorganizatorem jest GOK Rymanów - na stronie internetowej GOK Rymanów, w biuletynach, broszurach i czasopismach wydawanych na zlecenie lub przez GOK Rymanów oraz na portalach społecznościowych, w artykułach opisujących wydarzenia organizowane przez GOK Rymanów.

Przetwarzanie Państwa danych może być też niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym. Podstawą prawną jest np.: - ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, - ustawa z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, - ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. oraz akty wykonawcze do w/w. ustaw.

4. Komu będziemy przekazywać Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom, którzy współuczestniczą i wspierają GOK w realizacji jego obowiązków wynikających z przepisów prawa lub uzyskanej od Państwa zgody. Mogą to być osoby fizyczne, osoby prawne lub ich organy, np. Urząd Gminy w Rymanowie, inne jednostki samorządu terytorialnego, policja, sąd itp.

5. Czy muszą nam Państwo podać dane osobowe. Podanie niektórych danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach niezbędne do realizacji zadań w interesie publicznym lub zawarcia umowy, której stroną mogą być Państwo. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania niektórych kategorii danych niezbędnych do realizacji naszych obowiązków.

6. Jak długo GOK może przetwarzać dane osobowe. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartych umów lub wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, okresu postępowań wyjaśniających, sporów np. sądowych itp., a w innym przypadku po ustaniu celu przetwarzania.

7. Jakie Państwo mają uprawnienia w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, tj.: - przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia

danych, - w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, - przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Jeśli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Dyrektor przeanalizuje, czy podstawy do dalszego ich przetwarzania po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

9. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania, oraz nie będą przekazywane podmiotom z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.Biuro Informacji Turystycznej w Rymanowie-Zdroju
38-481 Rymanów-Zdrój | ul. Zdrojowa 40 | tel. +48 13 43-57-190 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia: Poniedzialek w godz. 10:00-16:00 | Wtorek-Piątek w godz. 8:00-16:00 | Sobota w godz. 8:00-14:00