Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

001.jpg

 
 
 
 

NewsLETTER

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYMANOWIE

Deklaracja dostępności

Raport o stanie dostępności aktualny na dzień 01.01.2021 r. znajdziecie Państwo tutaj.

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja dostępności strony internetowej

Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie

 

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.info.rymanow.pl

 

Data publikacji i aktualizacji

 

 • Data publikacji: 09.12.2013 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.03.2021 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa www.info.rymanow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych,
 • brak opisów alternatywnych grafik,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • dokumenty PDF, DOC, DOCX nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • nie wszystkie odnośniki są unikalne – te, których używamy posiadają składnię „Czytaj dalej” i odpowiadają za rozwinięcie treści czytanego artykułu

 

wyłączenie:

 

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Skróty klawiaturowe

 

Obsługa strony możliwa jest zarówno za pomocą samej klawiatury, jak i myszki komputerowej. Na stronie internetowej www.info.rymanow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Wersja kontrastowa – wprowadziliśmy kontrast kolorystyczny wszystkich elementów strony internetowej przekazujących treść.

 

Zmiana rozmiaru tekstu – wprowadziliśmy mechanizm powiększania czcionki na stronie internetowej niezależnie od narzędzi oferowanych przez przeglądarkę.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Deklarację sporządzono dnia: 15.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej www.info.rymanow.pl prosimy o kontakt z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie, który odpowiada również za rozpatrywanie skarg i wniosków. Uwagi można przekazywać za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz telefonicznie pod numerem 134355067 lub 533881599. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

 

Procedura wnioskowo-skargowa:

 1. Na podane adresy kontaktowe można zgłaszać wszelkie problemy związane z dostępnością.
 2. Można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 3. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, w szczególności takich jak:
  • odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
  • opisanie zawartości filmu bez adiodeskrypcji,
  • przesłanie innego formatu informacji.
 4. Żądanie winno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, jakiego elementu strony dotyczy żądanie oraz sposób kontaktu (Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 219 r. poz. 848, art. 8.1-2). Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 5. Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie zobowiązany jest zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, GOK niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 6. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury wnoszący żądanie ma prawo złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna.

 

Budynek Główny Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie

 

Do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Zaopatrzony jest w poręcz ułatwiającą poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich, osobom starszym oraz prowadzącym wózki dla dzieci. Drzwi wejściowe do budynku mają szerokość 105 cm, przy wejściu znajduje się przycisk dzwonka, którym można wezwać pracowników przebywających w budynku. Zamontowana w obiekcie winda umożliwia poruszanie się między piętrami i swobodne dotarcie do wszystkich pracowni artystycznych i części administracyjnej. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i I piętrze. Na parterze budynku zlokalizowana jest sala widowiskowa ze sceną. Na scenę i jej zaplecze można dotrzeć podjazdem z holu głównego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Informacji udzielają dyrektor oraz pracownicy GOK. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych  wyznaczone zostały na parkingu zlokalizowanym przy budynkach Gminnego Ośrodka Kultury i Kina „Sokół”.

W budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie nie ma pętli indukcyjnych, które pozwalają osobom niedosłyszącym, korzystającym z aparatów słuchowych, słyszeć wyraźnie nawet w warunkach trudnych akustycznie, w których słyszenie tylko za pomocą aparatu słuchowego nie byłoby możliwe. W budynku nie ma również oznaczeń w Alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na terenie obiektu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Budynek Kina „Sokół” w Rymanowie

 

Budynek kina posiada wejście nieprzystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu przy budynku wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 

Galeria Sztuki w Rymanowie-Zdroju

 

Pomieszczenie Galerii Sztuki zlokalizowane jest na piętrze Galerii Zdrój w Rymanowie-Zdroju, której właścicielem jest Gmina Rymanów. Do budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych, wewnątrz budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Wewnątrz budynku znajduje się platforma pdnośna, jednak z uwagi na fakt że jej obsługa związana jest z obecnością osób trzecich element ten stanowi barierę architektoniczną i nie pozwala osobom niepełnosprawnym na nieograniczony dostęp do Galerii Sztuki.

 


 

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
38-480 Rymanów | ul. Grunwaldzka 11 | tel./fax. +48 13 43 55 067 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.