Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

004.jpg

 
 
 
 

NewsLETTER

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYMANOWIE

RODO

RODO - Klauzula Informacyjna

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, zwanego dalej RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) informujemy, że:

 

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie, ul. Grunwaldzka 11, 38-480 Rymanów, reprezentowana przez Dyrektora GOK.

2.Z osobą pełniącą w GOK funkcję Inspektora Ochrony Danych można się skontaktować pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres GOK lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

3.Dane osobowe podawane są do GOK w związku realizacją zadań statutowych z Państwa udziałem lub w związku z wymogami ustawowymi.

4.Państwa dane osobowe są przetwarzane przez GOK w następujących przypadkach:

*Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu GOK w celu podejmowania działań skutkujących zawarciem dowolnej formy umowy między Państwem a GOK w związku prowadzoną przez GOK działalnością, realizowania działań statutowych GOK wymagających podania danych osobowych, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na GOK, marketingu i promocji działalności GOK, działań informacyjnych i archiwizacyjnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

*Na podstawie odrębnej zgody w szczególności marketingu bezpośredniego usług własnych GOK, marketingu bezpośredniego usług podmiotów współpracujących z GOK, innych działań GOK, w ramach których przedmiotowa zgoda jest wymagana.

5.Państwa dane osobowe są przetwarzane w formie ręcznej oraz elektronicznej.

6.Państwa dane osobowe są przechowywane:

*przez okres wymagany dla prawidłowej realizacji zadania;

*przez okres, na jaki została wyrażona zgodna, w przypadku zgody terminowej;

*przez okres wymagany przepisami prawa w szczególności dotyczącymi obowiązku przechowywania dokumentów księgowych oraz archiwizowania dokumentów dotyczących działalności GOK.

7.GOK, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych innym podmiotom z wyjątkiem:

*organów władzy publicznej w zakresie i w celach wynikających z przepisów prawa;

*podmiotów innych, na postawie umowy powierzenia, gdy to przekazanie jest konieczne z uwagi na realizację działań GOK.

8.GOK, co do zasady, nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

9.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez GOK przysługują Państwu prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych, prawo do żądania usunięcia danych w określonych przepisami prawa, prawo od żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wycofania zgody wcześniej udzielonej, prawo do przeniesienia danych, w określonych przepisami prawa przypadkach, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi w przypadku domniemanego naruszenia RODO.

10.Prawa te można realizować poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych lub bezpośrednio z GOK.

11.W przypadku naruszenia przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Klauzula Informacyjna - PDF

Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
38-480 Rymanów | ul. Grunwaldzka 11 | tel./fax. +48 13 43 55 067 | mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.